ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR MILANO – SANREMO GRANFONDO AMATÖRLOPP

Art. 1 – MILANO – SANREMO Amatörlopp är öppet för

 • alla italienska cyklister som innehar en licens från italienska cykelförbundet eller från en sportförening som tillhör nationalrådet.
 • alla utländska cyklister som innehar en licens från sitt hemlands cykelförbund som är erkänt av UCI.

Cyklister som inkluderas i Master Guld-kategorin (se FCI:s lista) får inte delta i evenemanget; detsamma gäller för professionella cyklister och de som tillhör elitkategorin (män och kvinnor). Personer under 23 år får endast delta i kampanjsyften och får inte delta i positioneringen.

Art. 2 – LICENS/SPORTMEDLEMSKORT

Innehavet av ett giltigt medlemskort eller en licens utfärdad av cykelförbundet i ditt hemland, eller ett utfärdat av ett italienskt förbund som verkar för sporter som erkänns av det nationella cykelrådet för amatörlopp, är obligatoriskt.

Förutom FCI (Italienska cykelförbundet), under vilkas auktoritet evenemanget äger rum, erkänns följande italienska sportorganisationer: ASC, ACSI, AICS, CSAIN, CSEN/UNLAC, CSI, ENDAS, FIAMMA, LIBERTAS, MSP, UISP, ACLI, ASI – och även innehar ett giltigt hälsocertifikat som intygar att ni kan tävlingscykla, och utländska cyklister innehar en UCI-licens som är giltig för det nuvarande året som utfärdats av internationella cykelförbundet och mot uppvisande av ett etisk certifikat i engelska språket och intyg om behörighet.

För utländska cyklister som inte har en UCI-licens måste innan loppets start visa ett hälsointyg som intygar att ni kan delta i tävlingscykling.

Certifikatet ska inte vara äldre än ett år i förhållande till registreringen till loppet.

Art. 2a – DAGSLICENS

De som inte innehar ett medlemskort eller en licens utfärdad F.C.I eller någon av de ovan nämnda organisationerna som har avtal med F.C.I för 2017, måste skaffa sig en dagslicens/ett medlemskort till en kostnad av 20€. Medlemskortet måste begäras vid registreringen till registreringssekreteraren och reglera tävlingsdeltagaren ur försäkringssynpunkt. Det är absolut nödvändigt att dagen före loppet kunna visa upp ett aktuellt läkarintyg för tävlingssport och signera den etiska deklarationen.

Art. 3 – REGISTRERING

Registrering till loppet görs via www.milano-sanremo.org och deltagaravgiften betalas med Paypal, kreditkort eller banköverföring. Andra former av registrering är av organisatoriska skäl inte tillåtna.

Art. 4 – SISTA ANMÄLNINGSDATUM

Sista anmälningsdatum är 31 maj.
Direktregistrering är öppen i Milano dagen innan loppet.

Art. 5 – ANMÄLNINGSAVGIFTER
Kostnaderna för SILVER-anmälning är:

 • € 60.00 för anmälan före 31 mars
 • € 65.00 för anmälan före 31 maj
 • € 75.00 för anmälan på plats

Kostnaderna för GULD-anmälan, som låter dig starta vid första gruppen är:

  • € 70.00 för anmälan före 31 mars
  • € 75.00 för anmälan före 31 maj
  • inte tillgänglig på plats

Kostnaderna ovan är för övriga nettoavgifter. Eventuella bankavgifter betalas av kunden.

Accepterade betalningsformer är:

 • Visa eller Mastercard-kreditkort
 • PayPal
 • banköverföring (tillgängligt endast till 30 april)

Den fasta kostnaden för online-registrering: € 2.00.

Bankkostnader är på köparens ansvar: 3% för betalningar med Visa eller Mastercard, 5% för betalningar via Paypal, 100,00 för banköverföring.

Art. 6 – TJÄNSTER SOM INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN

Anmälningskostnaden inkluderar:

 • souvenir-t-shirt (endast till de som registrerar sig innan 30 april),
 • tävlingsnummer,
 • utrustning,
 • gratis gåvor,
 • återhämtning om du avbryter loppet,
 • dusch,
 • pastaparty

Art. 7 – ÅLDERSGRÄNSER

Loppet är öppet för cyklister av alla kön från 18 till 70 år fram till dagen före loppet, i enlighet med det aktuella årets medlemskap.

Art. 8 – BESTÄMMELSER

Genom att skriva under registreringsformuläret godkänner du att du har läst och accepterar bestämmelserna, att du är i god fysisk kondition samt innehar ett medlemskort som bekräftar att du kan delta i ett lopp och som har utfärdats efter en läkarundersökning, eller att du innehar ett läkarintyg för tävlingssport om du tänker använda ett dagsmedlemskort.

Art. 9 – AVANMÄLAN

Läs mer om avbokning på den här sidan

Art. 10 – KLASSIFICERING

I slutet av evenemanget kommer klassificering inte att sammanställas.

Under de följande dagarna kommer det att vara möjligt att få reda på din egen tid i loppet och att få ett deltagarintyg.

Art. 11 – VERIFIERING

Verifiering av licensen, utdelning av nummerlappar och ovan beskrivna material kommer att äga rum på lördag 10:e juni, från 10:00 till 12:30 och från 14:30 till 19:00 Milan.

Om man misslyckas med att uppvisa det nödvändiga medlemskortet vid tidpunkten för registrering, eller läkarintyget för tävlingssport som krävs för ett dagskort, utesluts man automatiskt från loppet.

Art. 12 – SAMLING

Tiden för samling är söndag 11:e juni 2017 kl. 06:30 på Milan, där deltagarna kommer att bli elektroniskt kontrollerade.

Art. 13 – START
Söndagen 11:e juni 07:00 vid Milan

Starten kommer äga rum med 15 minuters paus mellan startgrupperna, som består av 150 – 200 tävlande:

 • Grupp 1: GULD-anmälda
 • Grupper 2, 3: grupper organiserade via sin organisation
 • Grupp 4 och följande: baserat på tilldelat startnummer.

 

Art. 14 – ELEKTRONISK KONTROLL

Innan loppet börjar kommer en elektronisk kontroll att utföras.

Deltagare som inte är närvarande för kontrollen blir automatiskt uteslutna från klassificeringen.

Elektroniska kontroller kommer också att utföras vid stigningarna vid Turchino, Cipressa och Poggio di Sanremo.

Organisationen förbehåller sig rätten att utföra elektroniska eller visuella kontroller under hela loppet. Exakt var dessa check-points finns kommer inte att anges på kartan och inte heller avslöjas för deltagarna i förhand.

Art. 15 – TIDTAGNING: WINNING TIME REGLERINGSCHIP

För tidtagningen står Winning Time. Alla cyklister måste utrustas med ett varsitt gult, personligt Winning Time-chip för att kunna klassificeras. Ägarna av Winning Time-chipen MÅSTE aktivera dem från och med 1 januari på www.winningtime.it eller vid tidpunkten för loppet i WINNING TIME STAND.

Cyklister som inte redan har ett chip kan köpa ett för 15 € direkt i WINNING TIME STAND, i området där startpaketen delas ut.

Cyklister kan även hyra ett dagschip som är giltigt EXKLUSIVT för det här loppet för en deposition på 10 € (5 € ges tillbaka när man lämnar tillbaka chipet). De gula chipen och de som har hyrts måste placeras på framhjulet; inkorrekt placering kan innebära att man hamnar på fel plats i klassificeringen.

Art. 16 – HJÄLM

Det är obligatoriskt att använda en godkänd hjälm och den måste bäras även i stigningarna. Om någon upptäcks utan hjälm kommer personen automatiskt att uteslutas från den slutgiltiga klassificeringen.

Art. 17 – MEDFÖLJANDE FORDON

Medföljande fordon är förpliktade att respektera vägregler och får inte störa den normala vägtrafiken. Medföljande fordon måste ta huvudvägen för etappen MASONE – GENOVA VOLTRI för att undvika att deras cyklister diskvalificeras.

Art. 18 – VÄGTRAFIK

Alla vägar på cykelsträckan är ÖPPNA för trafik..

Det är av yttersta vikt att du respekterar och observerar trafikreglerna

Art. 19 – ÅTERHÄMTNINGSBUSS

För deltagare som avbryter loppet och behöver återhämta sig kommer en minibuss att finnas, som även har plats för cyklar.

Art. 20 – ANKOMST

Ankomsten kommer att ske vid Palafiori Kongresscentrum, som ligger i Corso Garibaldi i Sanremo, inom 12 timmar från den officiella starten.

Pastaparty serveringen avslutas 19.30

Art. 21 – ANKOMSTORDNING

Efter att ha korsat mållinjen måste alla deltagare gå till check-pointen för att lämna tillbaka sina chip.

Art. 22 – RESULTAT

Alla deltagares tidsresultat kommer att publiceras i alfabetisk ordning på www.milano-sanremo.org, där det även är möjligt att skriva ut ett deltagarintyg.

Art. 23 – KLAGOMÅL

Klagomål måste adresseras till juryn enligt villkoren i bestämmelserna och åtföljas av avgiften som anges där. Gemensamma klagomål eller klagomål som har skrivits under av mer än en person är inte tillåtna.

Art. 24 – PRISER

Prisutdelningen kommer att äga rum cirka 17:30 på Palafiori Kongresscentrum.

Prisutdelningen kommer att ske genom lottdragning.

Priserna delas endast ut till de tävlanden som är närvarande på prisutdelningen.

Det kommer att finnas specialpriser för lagen med flest deltagare.

Art. 25 – DISKVALIFICERING

Följande saker resulterar i diskvalificering av den tävlande:

 • att delta med en annan tävlandes startnummer
 • slänga skräp på vägen
 • inte följa trafikreglerna
 • inte respektera dessa bestämmelser

Art. 26 – GODKÄNNANDE AV BESTÄMMELSERNA

Genom att skriva under registreringsformuläret (även online) bekräftar deltagaren att hen innehar ett läkarintyg enligt D.M. från 18/02/2002, har ett giltigt medlemskort och en ansvarsförsäkring, samt har accepterat de aktuella bestämmelserna. Samtycket gäller dessutom för användningen av deltagarens bilder och data, enligt sekretesslagarna d.lsgs. 196/2003 och efterföljande ändringar.

Art. 27 – SEKRETESS

Genom att underteckna anmälningsblanketten, även på nätet, förklarar konkurrenterna Att han har läst integritetspolicy enligt d. LSG. 196/2003 och dess efterföljande ändringar, görs tillgängliga på webbplatsen www.milano-sanremo.org och uttrycka informerat samtycke till användning, av arrangören och dess partner, av deras personuppgifter i syfte att uppfylla kraven med administrativa krav och redovisning samt organisatoriska krav i samband med hanteringen av registreringen, bildandet av tabellen över de sluttider och marknadsföringsinitiativ med anknytning till händelsen. Den tävlande uttrycker sitt samtycke till användning av deras bild i reklamsyfte av händelsen, inbegripet offentliggörande på webbplatser, sociala nätverk, PR-DVD, etc.

Art. 28 – ANSVAR

Organisationssamfundet frånsäger sig allt ansvar för eventuella olyckor eller skador som kan drabba deltagarna eller tredje parter före, under eller efter loppet och förbehåller sig rätten att acceptera deltagare efter sitt eget gottfinnande.

SÄKERHET
Vänligen observera: Det finns stöldligor som riktar in sig på cykelrace på internationell nivå.

Lämna aldrig ditt fordon olåst eller utan uppsikt, särskilt inte när din cykel eller utrustning är ombord.

Organisationssamfundet frånsäger sig allt ansvar för eventuella fordonsskador eller stölder från fordon.

Art. 29 – VÄGREGLER

Varje deltagare cyklar för sig själv: det är obligatoriskt att följa vägtrafiklagen och trafikregler. Vägen är öppen för allmänheten och kommer inte att skyddas.

Art. 31 – JURISDIKTION

Vid eventuella rättstvister är Imperia jurisdiktion.

Art. 33 – FORCE MAJEURE

Om loppet avbryts på grund av force majeure, såsom en varning för extremt väder som kraftigt regn, kommer registreringsavgiften inte att återbetalas.

VIKTIGT.
Vänligen observera att det här evenemanget inte är en tävling. Trots tidtagningen och sammanställningen av klassificering är och förblir Milano – Sanremo Granfondo ett cykellopp för amatörer.