ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR GRANFONDO MILAN – SAN REMO cyclosportive

VIKTIGT.
Vänligen observera att det här evenemanget inte är en tävling. Trots tidtagningen är och förblir Milano – Sanremo Granfondo amatoriale ett cicloturistica och cykellopp för amatörer.

 

Art. 1 – Registrering

GRANFONDO MILAN – SAN REMO amatoriale är öppet för:

 • alla utländska cyklister som innehar en licens från sitt hemlands cykelförbund som är erkänt av UCI.
 • Amatörcyklister och deltagare i ciclosportivo (120 km) som inte innehar en årlig F.C.I-licens eller någon av de organisationer som har avtal med F.C.I för 2022, kan skaffa sig en dagslicens till en kostnad av 20€. Licensiering krävs vid tidpunkten för registreringen vid registreringskontoret vilken reglerar tävlingsdeltagaren ur försäkringssynpunkt. Det är även absolut nödvändigt att kunna visa upp ett aktuellt läkarintyg för tävlingssport och signera den etiska deklarationen.

Cyklister som inkluderas i Master Gold-kategorin (se FCI:s lista) får inte delta i evenemanget; detsamma gäller för professionella cyklister och de som tillhör elitkategorin (män och kvinnor). Personer under 23 år får endast delta i kampanjsyften och kommer inte vara med i tabellen för sluttider, och kommer inte heller att få ett deltagandecertifikat.

 

Art. 2 – REGISTRERING

Registrering till loppet görs via www.milano-sanremo.org och deltamanifestazionevgiften betalas med Paypal, kreditkort eller banköverföring. Andra former av registrering är av organisatoriska skäl inte tillåtna.

 

Art. 3 – SISTA ANMÄLNINGSDATUM

Sista anmälningsdatum är 25 Maj.
Direktregistrering är öppen i Milano dagen innan loppet.

 

Art. 4 – ANMÄLNINGSAVGIFTER

Kostnaderna
SILVER
Kostnaderna
GOLD
daglicentie fasta kostnaden Uttrycket souvenir-t-shirt betalningsformer
€ 75,00 € 95,00 € 20,00 5 % 31 december inkl. banköverföring
kreditkort
Paypal
€ 80,00 € 110,00 € 20,00 5 % 31 Mars inkl. banköverföring
kreditkort
Paypal
€ 85,00 € 125,00 € 20,00 5 % 30 April inkl. banköverföring
kreditkort
Paypal
€ 90,00 inte tillgänglig inte tillgänglig 5 % Maj inte inkl. kreditkort
Paypal
€ 100,00 inte tillgänglig inte tillgänglig dagen innan loppet inte inkl. kontant

 

The cost of GOLD registration allows you to start from the first grid.

The cost of SILVER registration allows you to start from the grid n. 3 to 6, on the basis of the race bib assigned.

Kostnaden för tjänsten:

  Uttrycket Bankkostnader  
Banköverföring UE 20 April ingen
 
Banköverföring Extra-UE 20 April € 10,00  
PayPal 25 Maj 5%  
Kreditkort Visa Mastercard genom vår bankgateway 25 Maj ingen
 

An amount equal to 5% of the order will be charged for the administrative management of online registrations.

 

Art. 5 – TJÄNSTER SOM INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN

Anmälningskostnaden inkluderar:

 • souvenir-t-shirt (endast till de som registrerar sig innan 30 April),
 • tävlingsnummer,
 • utrustning,
 • gratis gåvor,
 • återhämtning om du avbryter loppet,
 • dusch,
 • pastaparty

 

Art. 6 – ÅLDERSGRÄNSER

Loppet är öppet för cyklister av alla kön från 18 till 70 år fram till dagen före loppet, i enlighet med det aktuella årets medlemskap.

 

Art. 7 – BESTÄMMELSER

Genom att skriva under registreringsformuläret godkänner du att du har läst och accepterar bestämmelserna, att du är i god fysisk kondition samt innehar ett medlemskort som bekräftar att du kan delta i ett lopp och som har utfärdats efter en läkarundersökning, eller att du innehar ett läkarintyg för tävlingssport om du tänker använda ett dagsmedlemskort.

 

Art. 8 – AVBOKNING AV REGISTRERIN

Registreringen för eventet är strikt personlig. 

Registreringsavgiften kommer inte återbetalas, oavsett om den används eller inte.

Om du inte kan delta i loppet, innan 15 April och med organisationens skönsmässiga bedömning, kan en kupong utfärdas som ger 50% rabatt på nästa upplaga av eventet.

Om du inte kan delta i loppet, innan 15 April och med organisationens skönsmässiga bedömning, är det möjligt att anmäla en ersättare. Detta tillåts endast om en administrativ avgift på 25€ betalas.

Om någon som är registrerad ertappas med att sälja sin registrering på någon annan webbsida än den officiella, som e-handelssidor, annonssidor, sidor för andrahandsbiljetter, etc., kommer de omedelbart bli diskvalificerade av organisationen och registreringen kommer inte under några omständigheter återbetalas. Den registrerade kommer inte kunna ersättas av någon annan, och ingen kupong kommer utfärdas för nästa upplaga av eventet.

 

Art. 9 – KLASSIFICERING

I slutet av evenemanget kommer klassificering inte att sammanställas.

Under de följande dagarna kommer det att vara möjligt att få reda på din egen tid i loppet och att få ett deltagarintyg.

 

Art. 10 – VERIFIERING

Verifiering av licensen, utdelning av nummerlappar och ovan beskrivna material kommer att äga rum på

lördag, 4 Juni 2022
från 10:00 till 12:30 och från 14:30 till 19:00
Pieve Emanuele (Milan)

vid Hotel Ripamonti
situated in Via dei Pini, 3

 

Om man misslyckas med att uppvisa det nödvändiga medlemskortet vid tidpunkten för registrering, eller läkarintyget för tävlingssport som krävs för ett dagskort, utesluts man automatiskt från loppet.

Art. 11 – SAMLING

Tiden för samling är

Söndag 5 Juni 2022
kl. 6:30
Pieve Emanuele (Milan)
vid Hotel Ripamonti,
situated in via dei Pini 3

Starten äger rum med 10 minuters paus mellan startgrupperna, som består av 150 – 200 tävlande:

 • Grupp 1: GULD-registrering
 • Grupper 2: grupper organiserade via organisationen
 • Grupp 3 och följande: baserat på tilldelat startnummer

 

Art. 12 – START

Söndag 5 Juni 2022
kl. 7:00
Pieve Emanuele (Milan)
vid Hotel Ripamonti,
situated in via dei Pini 3

Starten kommer äga rum med 10 minuters paus mellan startgrupperna, som består av 150 – 200 tävlande:

  REGISTRERING från Tävlingsnummer till Tävlingsnummer
Grupp 1 GOLD 1 200
Grupp 2 TEAM PARTNER 250 499
Grupp 3 SILVER 500 749
Grupp 4 SILVER 750 999
Grupp 5 SILVER 1000 1249

 

Art. 13 – ELEKTRONISK KONTROLL

Innan loppet börjar kommer en elektronisk kontroll att utföras.

Deltagare som inte är närvarande för kontrollen blir automatiskt uteslutna från klassificeringen.

Elektroniska kontroller kommer också att utföras vid stigningarna vid Turchino, Cipressa och Poggio di Sanremo.

Organisationen förbehåller sig rätten att utföra elektroniska eller visuella kontroller under hela loppet. Exakt var dessa check-points finns kommer inte att anges på kartan och inte heller avslöjas för deltagarna i förhand.

 

Art. 14 – TIDTAGNING:  REGLERINGSCHIP

.

En elektronisk kontroll kommer att genomföras från början till slutet av anbudet. Den tävlande som inte kontrollerar start utesluts automatiskt från rankningen.

Det finns fler elektroniska kontroller i stigningarna på rutten.

 

Art. 15 – HJÄLM

Det är obligatoriskt att använda en godkänd hjälm och den måste bäras även i stigningarna. Om någon upptäcks utan hjälm kommer personen automatiskt att uteslutas från den slutgiltiga klassificeringen.

 

Art. 16 – MEDFÖLJANDE FORDON

Medföljande fordon är inte tillåtna enligt de bestämmelser som finns, med undantag för de som tillhör organisationen eller nödfordon.

 

Art. 17 – VÄGTRAFIK

Alla vägar på cykelsträckan är ÖPPNA för trafik..

Det är av yttersta vikt att du respekterar och observerar trafikreglerna

 

Art. 18 – ÅTERHÄMTNINGSBUSS

För deltagare som avbryter loppet och behöver återhämta sig kommer en minibuss att finnas, som även har plats för cyklar.

 

Art. 19 – ANKOMST

Ankomsten kommer att ske vid

San Remo
at the Palafiori Kongresscentrum
som ligger i corso Garibaldi 1

inom 12 timmar från den officiella starten.

Pastaparty serveringen avslutas 19.30

 

Art. 20 – ANKOMSTORDNING

Efter att ha korsat mållinjen måste alla deltagare gå till check-pointen för att lämna tillbaka sina chip.

 

Art. 21 – RESULTAT

Alla deltagares tidsresultat kommer att publiceras i alfabetisk ordning på www.milano-sanremo.org, där det även är möjligt att skriva ut ett deltagarintyg.

 

Art. 22 – KLAGOMÅL

Klagomål måste adresseras till juryn enligt villkoren i bestämmelserna och åtföljas av avgiften som anges där. Gemensamma klagomål eller klagomål som har skrivits under av mer än en person är inte tillåtna.

 

Art. 23 – PRISER

Prisutdelningen kommer att äga rum cirka 17:30 på Palafiori Kongresscentrum. Det kommer att finnas specialpriser för lagen med flest deltagare.

 

Art. 24 – DISKVALIFICERING

Följande saker resulterar i diskvalificering av den tävlande:

 • att delta med en annan tävlandes startnummer
 • slänga skräp på vägen
 • inte följa trafikreglerna
 • inte respektera dessa bestämmelser

 

Art. 25 – GODKÄNNANDE AV BESTÄMMELSERNA

Genom att skriva under registreringsformuläret (även online) bekräftar deltagaren att hen innehar ett läkarintyg enligt D.M. från 18/02/2002, har ett giltigt medlemskort och en ansvarsförsäkring, samt har accepterat de aktuella bestämmelserna. Samtycket gäller dessutom för användningen av deltagarens bilder och data, enligt sekretesslagarna d.lsgs. 196/2003 och efterföljande ändringar.

 

Art. 26 – SEKRETESS

Genom att underteckna anmälningsblanketten, även på nätet, förklarar konkurrenterna Att han har läst integritetspolicy enligt d. LSG. 196/2003 och dess efterföljande ändringar, görs tillgängliga på webbplatsen www.milano-sanremo.org och uttrycka informerat samtycke till användning, av arrangören och dess partner, av deras personuppgifter i syfte att uppfylla kraven med administrativa krav och redovisning samt organisatoriska krav i samband med hanteringen av registreringen, bildandet av tabellen över de sluttider och marknadsföringsinitiativ med anknytning till händelsen. Den tävlande uttrycker sitt samtycke till användning av deras bild i reklamsyfte av händelsen, inbegripet offentliggörande på webbplatser, sociala nätverk, PR-DVD, etc.

 

Art. 27 – ETHICAL REQUIREMENTS

By signing and submitting the entry form, the competitor, together with the representative of his team, certifies that there are no penalties, sporting, civil and or criminal proceedings or investigations pending against him/her for offenses relating to doping and states that he/she has not taken – and is not taking –  substances on the anti-doping list of the World Anti-doping Agency (WADA). False declarations will be prosecuted according to law.  The professionals, the elite (men and women) and those under 23, are allowed exclusively for promotional purposes and depending on invitation from the Organizing Committee.

 

Art. 28 – AMENDMENTS TO THE REGULATIONS

The organisation reserves the right to apply changes to the regulations. The www.milano-sanremo.org website will be considered the official site of the event. All official communications will be effected via this site.

 

Art. 29 – ANSVAR

Organisationssamfundet frånsäger sig allt ansvar för eventuella olyckor eller skador som kan drabba deltagarna eller tredje parter före, under eller efter loppet och förbehåller sig rätten att acceptera deltagare efter sitt eget gottfinnande.

SÄKERHET
Vänligen observera: Det finns stöldligor som riktar in sig på cykelrace på internationell nivå. Lämna aldrig ditt fordon olåst eller utan uppsikt, särskilt inte när din cykel eller utrustning är ombord. Organisationssamfundet frånsäger sig allt ansvar för eventuella fordonsskador eller stölder från fordon.

 

Art. 30 – VÄGREGLER

Varje deltagare cyklar för sig själv: det är obligatoriskt att följa vägtrafiklagen och trafikregler. Vägen är öppen för allmänheten och kommer inte att skyddas.

 

Art. 31 – JURISDIKTION

Vid eventuella rättstvister är Imperia jurisdiktion.

 

Art. 32 – FORCE MAJEURE

Om loppet avbryts på grund av force majeure, såsom en varning för extremt väder som kraftigt regn, kommer registreringsavgiften inte att återbetalas.

 

The regulations translated into other languages are offered as an act of courtesy. In case of any dispute the wording of the regulations in Italian will be valid.

Registrera nu !